$ 737,500 372 days ago 225 sackville st, Toronto
700-799
1+1
2
Toronto Regional Real Estate Board
$ 450,000 487 days ago 251 jarvis st, Toronto
0-499
0
1
Toronto Regional Real Estate Board
$ 792,000 677 days ago 5910 greensboro dr, Mississauga
1200-1399
3
3
Toronto Regional Real Estate Board
1